Technologická úprava hlavice trupu pro montáž RC vybavení.

 Konstrukční řešení pohyblivého upevnění výškového a směrového kormidla.

Montáž kormidel, jejich náhonů,nastavení výchylek  a vyvážení modelu.  

Kompletace a kontrola celkové geometrie modelu.