Před započetím stavby nalakujeme destičku s vyfrézovanými žebry čirým nitrolakem a lehce přebrousíme. Žebra nevylamujeme, ale v místě můstků oddělíme ostrým nožem a obvod hladce zabrousíme.

 Vyzkoušíme průchodnost lišty hlavního nosníku 4x8mm přes vyfrézované otvory a zkontrolujeme rozměry zářezů pro náběžnou lištu 3x5mm. V případě nutnosti otvory v žebrech upravíme.

 Ve středovém žebru otvor symetricky zvětšíme, aby šlo převléknout přes zesilovací překližkové výztuhy hlavního nosníku křídla (obr. 55). 

 Pozn.: Lišty musí mít přiměřenou vůli, nesmí být v otvorech natěsno ,vedlo by to k deformaci žeber. Pro případnou úpravu otvorů si vyrobíme kalibrační pilníčky z lišt  3×8  a 3×5. Brusný papír přilepíme tak, aby na liště 3×8 byl na širší straně a na liště 3×5 na užší straně.  Pak můžeme beztrestně upravovat výšku i šířku otvoru, aniž bychom poškozovali „sousedící rozměr“. 

 Na vybroušený, do vzepětí vytvarovaný, klínovitý polotovar odtokové lišty tužkou vyznačíme pozice jednotlivých žeber a uděláme zářezy pro žebra. Práci nám usnadní jednoduchý přípravek (obr. 56).

 Na okraj rovné desky natáhneme oboustrannou pásku a 5mm od okraje přilepíme vodící pásek z plechu, plastu, překližky… (obr. 57). Odtokovou lištu přiložíme na okraj a postupně přilepíme podél vodícího pásku (obr. 58).

 Po přilepení odtokové lišty o šířce 8mm k desce, máme zabezpečené, že všechny zářezy budou mít hloubku cca 3mm (obr. 59).  Zářezy pro žebra prořízneme listem pilky na kov, nebo Olfa pilkou s jemnými zuby. Řez ukončíme v okamžiku, kdy si zuby pilky lehce škrtnou o okraj základové desky (obr. 60).  

 Platí pravidlo, že zářezy nesmí být těsné, aby nedošlo k deformaci odtokové lišty po nasunutí žeber, ale ani příliš volné.

 Pozn.: V případě, že odtokovou lištu při ohýbání nebo řezání zářezů poškodíme, nahradíme ji novým smrkovým polotovarem o rozměrech 4x8x1000mm, který ohoblujeme a obrousíme do klínu mezi ocelovými dráty. Pro tento účel vhodné a rovné ocelové dráty se prodávají v modelářských prodejnách, jako polotovary pro výrobu podvozků.

 Na delší pásek plechu, přichycený pomocí svěrek k pracovní desce (nebo přímo na pracovní desku oboustrannou lepicí páskou) přilepíme polotovar odtokové lišty a oboustranně ho obložíme ocelovými dráty pr. 1 a 4mm (obr. 61).  Lištu hoblujeme a brousíme až do okamžiku, kdy brusný špalek začne jezdit po povrchu drátů (obr 62, 63).

 Hotovou odtokovou lištu opatrně odloupneme od základny (obr. 64) a přípravek je volný pro zpracování dalšího kusu do zásoby (obr. 65).

 Ve stavebnici je vloženo více žeber, než je potřeba vzhledem k originálnímu plánku. Každý si může zvolit svou variantu provedení střední části křídla, tj. zachovat původní řešení, nebo střed upravit.

 Doporučuji střed křídla osadit dvěma žebry navíc. V odtokové liště uděláme o dva zářezy navíc (v poloviční vzdálenosti mezi kořenovým a následujícím žebrem). Vložením přídavných žeber vytvoříme technologickou podpěru pro tuhý balsový potah, který zabrání poškozování potahu střední části křídla poutací gumou. 

 Před započetím stavby křídla jednotlivé nosníky nejdříve tvarově upravíme.   Náběžnou lištu  3x5mm a klínovitou odtokovou lištu 4x8mm uprostřed napaříme a opatrně ohneme do vzepětí dle plánku (obr. 66, 67).

 Hlavní nosník křídla zhotovíme ze dvou kusů lišt 4x8mm. Z každé lišty vybereme nejkvalitnější úsek potřebné délky s technologickým přídavkem cca 50mm a zbytek odřízneme. Na pracovní desce si tužkou vyznačíme pomocnou grafickou konstrukci, podle které nosník seřízneme do úkosu (obr. 68) a následně slepíme do požadovaného vzepětí (obr. 69). Zařízneme přesah (obr. 70) a připravíme si středové výztuhy z překližky (obr. 71). Spojení polovin nosníku, na rozdíl od originálu, oboustranně přeplátujeme překližkovými výztuhami (obr. 72) a pojistíme omotáním pevnou nití, kterou zakapeme řídkým  kyanoakrylátovým lepidlem (obr. 73). Nakonec upravíme přesnou délku jednotlivých polovin nosníku dle výkresu a úsek od posledního žebra zkosíme (obr. 74).

 Pozn.: Zkosení namalované na výkrese vytváří pozitiv konce křídla a problémy s lícováním koncového oblouku. Doporučuji lištu zešikmit přesně obráceně, tj. spodní strana zůstane rovná a zkosíme horní úsek lišty. 

 Nyní můžeme křídlo sestavit. Odtokovou lištu přišpendlíme k pracovní desce, posouváním žeber navlečených na hlavním nosníku upravíme jejich pozici a konce zasuneme do zářezů v odtokové liště (obr. 75).  Pomocí úhelníčku nastavíme kolmost každého žebra vůči pracovní desce a hlavnímu nosníku (obr. 76). Spoje fixujeme kyanoakrylátovým lepidlem (obr. 77) Do žeber zasuneme a zalepíme náběžnou lištu (obr. 78). 

 Pozor!! Středové žebro zatím k nosníkům nezalepujeme!! 

 Pozn.: V průběhu lepení pravé poloviny křídla stabilizujeme vzájemnou polohu nosníků  levé poloviny křídla, nasazením minimálně jednoho žebra na jejich volné konce (obr. 79). 

 Levou polovinu křídla stavíme obdobným způsobem, jen na plánku stavíme obráceně(obr. 80).  Je to bezproblémové, hotová pravá polovina křídla již stabilizuje nosníky a pozice žeber jsou dané zářezy v odtokové liště. Žebra stačí nasadit do zářezů, pomoci úhelníku srovnat jejich polohu vůči pracovní desce a hlavnímu nosníku a zalepit. Přesahující část náběžné a odtokové hrany na koncích křídla šikmo seřízneme a pečlivě slícujeme s polotovarem koncového oblouku (obr 81). Oblouk přilepíme ke konstrukci křídla (obr. 82). Seřízneme a opracujeme spoj náběžné a odtokové lišty s koncovými oblouky (obr. 83). Srovnáme středové žebro do symetrické polohy vůči vzepětí polovin křídla a pojistíme kyanoakrylátovým lepidlem (obr. 84). Všechny spoje důkladně přelepíme disperzním lepidlem (obr. 85).

Kostru křídla přiměřeně zatížíme na pracovní desce (obr. 86) a obrousíme náběžnou hranu křídla (obr. 87). Opracovaná náběžná lišta musí plynule navazovat na obvod žeber (obr. 88). Při zaoblování spodní části náběžné hrany si křídlo vypodložíme pomocnou latí, upevněnou k pracovní desce (obr. 89). Z balsových destiček zhotovíme tuhý potah střední části křídla (obr. 90). Jednotlivé destičky přiložíme k žebrům, obkreslíme vnitřní obvod a opatrně dobrousíme do požadovaného tvaru. Každý obroušený díl označíme a uděláme sesazovací značky (obr. 91).

 Lepení tuhého potahu začneme horními pláty. Jejich polohu upravíme tak, aby mírně vyčnívali nad obrys žebra, a spoj zevnitř prolijeme řídkým kyanoakrylátovým lepidlem (obr. 92). Slícované spodní destičky nasadíme až po nanesení dispersního lepidla na vnitřní obvod žeber. Pracujeme opatrně, abychom destičku mezi žebra nezamáčkli hlouběji, než je potřebné (obr. 93).

 Po vytvrzení lepidla tuhý potah zabrousíme a celou konstrukci připravíme k potažení.

Ing.Peter Kapuscinsý,VEKAmodel