Hledání

Lanka pro „U“ modely I

Řídící lanka pro upoutané modely

Upoutané modely létají obvykle na ocelových strunách (drátech) nebo pletených ocelových lankách. Výběr se řídí podle velikosti (hmotnosti) modelu a jeho letové rychlosti.U soutěžních modelů je nutno respektovat bezpečnostní pravidla pro jednotlivé kategorie, která stanovují počet, typ a průměr lanek a zkoušku pevnosti poutacího zařízení před soutěžním startem (obvykle 10ti násobkem letové hmotnosti modelu až do hodnoty 350 N).

Konstrukce lanek: řídící lanka pro upoutané modely jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli s různou povrchovou úpravou (zinek,mosaz, měď…) Konstrukce lanek může být různá , obvykle 3- 7 pramenná se středovým pramencem nebo bez něj.
Z hlediska manipulace a provozu jsou vhodnější lanka 5 -7 pramenná.Jsou poměrně ohybná a mají relativně hladký povrch s nižším koeficientem odporu(jejich průřez se víc blíží kruhovému – větší počet pramenů zapletených s malým stoupáním) dobře se s nimi manipuluje a lépe se ošetřují.
Jejich nevýhodou je vyšší hmotnost na metr délky (při relativně stejném jmenovitém průměru) a vzhledem k malému stoupání šroubovice se při zatížení víc protahují Tato nepříjemná vlastnost někdy ovlivňuje přesnost řízení modelu (těžký a rychle letící model, se může chovat „jako na gumičkách“), ale taky do určité míry může usnadnit řízení modelu (model není tak „ostrý“ jako třeba na strunách).
Lanka 3-5 pramenná jsou relativně tvrdší na ohyb a hůř se s nimi manipuluje. Chovají se spíš jako ocelové struny. Mají vzhledem ke své konstrukci nepravidelný průřez , což zvyšuje koeficient odporu .
Výhodou je jejich menší průtažnost při zatížení. Je to dané zapletením menšího počtu pramenů o větším průměru ve šroubovici s velkým stoupáním. Model řízený pomocí tohoto typu lanek je možné přesněji řídit (podobá se to létání na strunách).
Délka a průměr řídících lanek : závisí na velikosti modelu ,případně jeho zařazení do sportovní kategorie.
S ohledem na bezpečnost letu platí,že modely s motory do objemu 2,5 cm3 a hmotnosti do 1000 g lze řídit lanky o průměru 0,3 mm ( k přetržení lanka dochází při zatížení silou asi 100-140 N) a modely s vyšší hmotnosti (do 2000 g ), opatřené motory vyšších objemových tříd řídíme lanky o průměru 0,40 – 0,43 mm (k přetržení dochází při zatížení silou 170 -190 N).
Pro těžší modely a makety se používají lanka větších průměrů 0,5 -0,6 mm, nebo větší počet lanek (3 -5).
Předpokladem dobré řiditelnosti upoutaného modelu je dostatečný tah v lankách v průběhu celého letu i při pohybu modelu po zemi. Velikost tahu v lankách vyvolaného odstředivou sílou je pro konkrétní model závislá na jeho letové rychlosti a okamžité letové poloze ,přičemž rychlost letu můžeme ovlivnit kromě jiného také délkou lanek (jejich celkovým odporem).
Změnou celkové délky lanek můžeme upravit velikost jednotlivých akrobatických obratů a přizpůsobit tak čas k jejich provedení svým pilotním schopnostem.
V praxi bývá často délka lanek omezena rozměry letové plochy , nebo soutěžními pravidly. Pro malé modely se používají lanka 12 – 16 m dlouhé. Modely s motory 3,5-10 cm3 létají na lankách dlouhých 16 – 20 m.
Pozn.průměrná letová rychlost cvičných a akrobatických upoutaných modelů se pohybuje v rozmezí 60 -90 km/h a jeden okruh vodorovného letu trvá 4.9 – 5,6 sekundy. Síla napínající řídící lanka např. u modelu F2B o hmotnosti 1650 g bývá obvykle 45- 70 N.
Z výše uvedeného plyne , že správný výběr lanek má rozhodující podíl na řiditelnosti modelu a bezpečnosti letu a proto je nutné udržovat lanka v bezvadném stavu a pravidelně před každým vzletem modelu provádět jejich kontrolu!!
Manipulace s lanky a jejich ošetřování: nové lanka při dobrém osvětlení důkladně zkontrolujeme po celé délce, odmastíme (technický benzin, líh …) a otřeme do sucha měkkým bavlněným hadrem nebo papírovou utěrkou.
Je nepřípustné použít lanko s rezavými místy, poškozeným pramenem s prudkým ohybem nebo dodatečně vyrovnanou smyčkou!
Na koncích lanek navážeme ochranné kladky , záplet omotáme vázacím drátem a pojistíme lepidlem( 5 min epoxy, vteřinové lepidlo..). Nikdy spoje necínujeme ! Hrozí nebezpečí vyhřátí spoje a místní pokles pevnosti materiálu.
Po vytvrzení lepidla na koncových zápletech lanek je nutné provést tahovou zkoušku dvojice lanek silou rovnající se desetinásobku hmotnosti modelu pro který jsou určená.
Pokud lanka vyhoví tahové zkoušce ,provedeme jejich důkladnou kontrolu , znovu je očistíme a namotáme na plastový nebo jiný kotouček o průměru asi 100 mm a dobře zajistíme proti samovolnému rozmotání.
Při veškeré manipulaci s lanky se vyvarujeme vytváření ostrých ohybů, práci s ostrými nástroji, , nebo smýkání lanek po betonu ,písku asfaltu, protože může dojít k jejich poškození.

Pro řízení modelu nikdy nesmíme použít lanko se sebemenším poškozením !

Délka jednotlivých lan nemusí být stejná, protože rozdíl délky je možné kompenzovat na rukojeti ,nebo na modelu.
Mé dlouhodobé zkušenosti mě však přivedli ke zhotovování lanek stejné délky ,pokud možno s co nejmenší vzájemnými délkovými rozdíly. Je to obtížné na provedení, ale univerzálnost lan je pak nedocenitelná, především při soutěžním létání s více modely.
Moc důležité pro bezpečnost provozu je barevné rozlišení konců lanek,tak aby nemohlo dojít k záměně tažného a tlačného lana při spojování s modelem a rukojetí (řídící rukojeť a vývody z modelu musí mít stejné barevné rozlišení jako je použité na lankách).
Pozn. záměna lanek o které včas nevíme ,vede obvykle k poškození modelu, nebo značně problematické pilotáži. Proto je nutné před každým startem zkontrolovat ,že zvednutí paže,vyvolá zvednutí výškového kormidla!
V průběhu létání věnujeme zvýšenou pozornost čistotě povrchu na který pokládáme rozvinuté lanka a snažíme se zabránit jejich pošlapání ,nebo případnému zakopnutí do natažených lanek.
Nejspolehlivější ochranou je rozvinout lanka těsně před vzletem a po přistání je neprodleně namotat na kotouček.
Na závěr chci znovu zdůraznit , že bezpečně a přesně řídit Váš upoutaný model, můžete pouze správně vybranými a dobře udržovanými suchými lanky!

Peter Kapuscinský , VEKAmodel