Hledání

Aerodynamika a pevnostní dimenzování modelů

Několik odkazů na stránky ,kterých obsah je věnovám aerodynamice a dimenzování modelů i leteckých konstrukcí.

Akademie letectví , e-magazin Ing. Jaroslava Lněničku
Stavba letadel, Ing Dušan Slavětinský
Konstrukce letadel, VUT Brno
Aerodynamika a mechanika letu, Ing.Vít Zárybnický (ucebnice, PDF format)
Dimenzování serv v modelelch,Ing.Jan Kamínek
Martin Hepperle, databáze profilů,výpočtové programy,návrhy modelů …
Simulační a návrhářský program Profili 2.0
Databáze profilů 2

Základní postupy pro určení polohy těžiště modelu (autor Ing.Jan Kamínek, zveřejněno v časopise Modelář)

Program pro určení polohy těžiště, vycházející z výše uvedeného článku, zohledňující vliv VOP najdete zde,na tomto webu.

 

 Ještě jeden seriál o určovaání polohy těžiště  od pana Kamínka , zveřejněný v Modeláři.

 

 

 Určení polohy těžiště letadla vážením . (autor Jaroslav Prchal,zveřejněno v časopise RCR 3/2002)

Porovnání aerodynamických vlastností rovné a zakřivené desky (profil G 417).Informace převzaty z knihy Miroslava Musila , „Aerodynamika moderních leteckých modelů“Základní pevnostní výpočty křídel.


Popis výpočtu pevnosti křídel leteckých modelů .Popis výpočtu pevnosti křídel leteckých modelů 2.Popis výpočtu pevnosti křídel leteckých modelů 3.Popis výpočtu pevnosti křídel leteckých modelů 4.Popis výpočtu pevnosti křídel leteckých modelů 5.

Statické a dynamické aeroelastické jevy – krátké shrnutí,vyjmuté ze skript,zpracovaných a publikovaných VA AZ Brno v roku 1977.


Třepetání  ( flutter) ..  co to je a jak s nim bojovat ? Krátké pojedníní   Ing. Jana  Kamínka  publikované kdysi v Modeláři.  

 

 

Tajemství  futteru…  autor Ing. Ivan Hořejší. 

 

 Geodetická konstrukce– jedna z možných cest ke zvýšení torzní tuhosti konstrukce, bez použití uzavřené torzní skříně.


 

Několik slovenských programů,vhodných k matematickému ověření pevnosti jednotlivých konstrukčních modelů najdete zde ve výpočtovém středisku.


 

Vyosení a potlačení motoru u jednomotorových modelů (několik základních informací k zozhodovacímu procesu jak,kam ,kolik a jestli vůbec vyosit, či potlačit).

RC větroně s pomocným spalovacím motorem umístěným na pylonu, byli v 60 – 70letech minulého století, velice oblíbené modelářské hračky i sportovní nářadí.

Několik praktických ukázek a možných konstrukčních provedení pylonů s pomocným spalovacím motorem u malých i velkých větroňů , si můžete prohlédnout zde.

Nastavení křídel u dvouplošníků

Stranová  stabilita a řiditelnost modelů …. další ze serie článku Ing. Jana Kamínka  publikovaných v Modeláři

Stabilita  a řiditelnost letadel  při vysokých rychlostech …   seriál článků Dr. Ing. Josefa Hoška, publikovaný  v časopisu „Letectví“  v roce 1949. 

 Přechod  mezi křídlem a trupem … vliv koutů  na výkony modelu . Autor Ing. Jan Kamínek.  

 Zálet a seřízení  volných modelů …  publikováno v časopise Modelář,  autor  Antonín Kotátko 

Geometrie a konstrukční řešení podvozku.

Geometrické tvarování (podkosení) podvozku,pro dosažení vhodné polohy osy otáčení kola, vzhledm k těžišti. Z pevnostních a provozních důvodů je podvozek ukotven před hlavní silovou přepážku trupu.

Měřidlo pro kontrolu geometrického stoupání vrtulí.

Tento jednoduchý přípravek jsem dle výše uvedeného návodu zhotovil v roce 1985 a permanentně ho používám.
Využíval jsem ho hlavně při výrobě mých a úpravách zakoupenách dřevěných vrtulí.
Když jsme přešli v kat. F2B na uhlíkové třílisté vrtule, tak „měřák“začali všichni používat k dodatečným změnám a „ladění „stejného stoupání jednotlivých listů. Jednoduše pár tahů zapalovačem v požadovaném řezu ,překroutit v prstech,proměřit…opakovat až do dosažení stejné geometrie všech listů.
Výše uvedené platí v současnosti o plastových vrtulích , které v F2B používame u soutěžních modelů osazených elektropohonem ,např: AXI 2826/13D + APC E 13/6.
Pozn. je značně nepravděpodobné,že dvě plastové vrtule (vyrobené v jedné formě) budou mít stejnou geometrii,bez dodatečných tvarových korekcí. Plast je plast…praxe potvrzuje nutnost provést kontrolu vyváženosti a proměření geometrie před uvedením vrtule do provozu!!